SCROLL

Menu

100% sigurna online kupovina

100% sigurna Online kupovina

Naši posrednici u sistemu naplate, e-pay i Raiffeisen banka, garantuju vam 100% sigurne transakcije i apsolutnu zaštitu podataka koje pošaljete.

SIGURNOST PLAĆANJA

Tajnost vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korišćenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128/256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifrovanja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen bezbjedan prenos informacija i onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između vašeg računara i e-pay servisa, i obrnuto.

ePay servis i finansijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke upotrebom virtuelne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne arhiviraju i nisu dostupni neovlašćenim licima.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

E-pay servis se obavezuje da će čuvati privatnost podataka svih korisnika. E-pay prikuplja samo one podatke koji su neophodni za kvalitetno pružanje usluga i koristi ih isključivo u svrhu autorizacije kreditnih kartica. E-pay servis se obavezuje da primljene lične podatke neće davati na korišćenje trećim licima, te da ih bez pristanka korisnika neće koristiti za slanje reklamnih poruka niti u svrhu bilo kakvih marketinških akcija.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo službenicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Svi službenici i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.