SCROLL

Menu

Umjetnost i Kultura

4 Result(s)

Franjevački muzej

Franjevački muzej Jajce Franjevački muzej Jajce smješten je u prostorijama Franjevačkog samostana sv. Porta u Jajcu. Muzej Franjevačkog samostana u Jajcu prvi put je otvoren za javnost 1905. godine.

fra Antuna Kneževića 6. 71 101 Jajce

Muzej Drugog zasjedanja AVNOJ-a

Istorijski muzej.

Ul. II zasjedanja AVNOJ-a bb 70101 Jajce

Etno zbirka

Etno zbirka predstavlja tradicionalni duh grada Jajca.

Sv. Luke 15, 70101 Jajce

Gradska Galerija Jajce

Radi u okviru J.U. KUĆA KULTURE JAJCE.

Šejh Mustafe efendije Čolić, Jajce 70101

1