SCROLL

Menu

Sadržaj Stvoren od Strane Korisnika U & O

Uvod

Ovi Uslovi korištenja sadržaja generisanog od strane korisnika („UGC uslovi“) primjenjuju se na upotrebu Tourism BiH i / ili distribuciju određenog sadržaja koji je stvorio korisnik, uključujući, bez ograničenja, upotrebu na raznim web stranicama Tourism BiH, društvenim kanalima, televizijskom prenosu, mobilnim aplikacijama i druge promotivne inicijative (kolektivno, "Promotivni kanali").

Uzimajući u obzir da Tourism BiH koristi i / ili distribuiše vaš sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, tekst, dizajne, ilustracije, muziku, stihove, fotografije, video zapise ili drugo intelektualno vlasništvo uključeno na njih („Korisnički sadržaj“), ovim putem potvrđujete i pristajete da nakon što Turizam BiH koristi ili distribuiše bilo koji Korisnički sadržaj putem promotivnih kanala Tourism BiH, ili podlicencija Tourism BiH i / ili brand partnera, bićete vezani ovim UGC uslovima. Prihvatanjem ovih UGC uslova pružate Tourism BiH dozvolu za upotrebu vašeg korisničkog sadržaja u skladu s ovim UGC uslovima. Ako u ime neke organizacije sklapate ovaj Ugovor, izjavljujete da ste za to ovlašteni.

Tourism BiH zadržava pravo izmjene ovih UGC uslova bez prethodne najave objavljivanjem revidirane verzije ovih UGC uslova, čije će izmjene stupiti na snagu odmah. U skladu s tim, trebali biste redovno i često pregledati ove UGC Uslove.

Prihvatate i potvrđujete upotrebu i obradu bilo kakvih ličnih podataka povezanih sa vašim Korisničkim sadržajem od strane Tourism BiH ili njegovih podlicencija i / ili brand partnera u skladu s Pravilima o privatnosti Tourism BiH.

Licenca Sadržaja Korisnika

Vi ćete u svakom trenutku zadržati vlasništvo nad svojim Korisničkim sadržajem. Ovim putem odobravate Tourism BiH i njegovim rukovodiocima, zaposlenima, podružnicama, povezanim kompanijama, agentima, licenciranim licima, podlicenciranim licima, brand partnerima, proizvodnim partnerima, platformama društvenih medija, izvođačima, nasljednicima, zakonskim predstavnicima, dodijeljenima, provajderima usluga trećih strana i njihovim odgovarajućim brand parterima, agencijama za marketing ili odnose sa javnošću i ostalim podružnicima („licencirane stranke“) širom svijeta, trajno, neopozivo, bez naknade, potpuno plaćeno, neekskluzivno, prenosivo, podlicencirano pravo i licencu za upotrebu, objavljivanje, emitovanje, prenos, distribuciju i ponovo objavljivanje ​​(i) vašeg Korisničkog sadržaja i (ii) vaše korisničko ime, ime, glas, sliku, lik ili druge identifikacijske podatke ("Ime i / ili ličnost") kao što se pojavljuju u vezi s vašim Korisničkim sadržajem , na bilo koji način koji će se odrediti prema vlastitom nahođenju licenciranih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na web stranice i stranice društvenih medija kojima upravljaju licencirane stranke, u promotivnim e-mailovima i oglasima te u bilo kojem i svim ostalim marketinškim, promotivnim i reklamnim inicijativama te u bilo kojim medijima koji su sada ili dalje poznati.

Ugovorne strane mogu koristiti, prikazivati, reprodukovati, distribuisati, prenositi, stvarati izvedene radove iz, kombinovati s drugim materijalima, mijenjati i / ili uređivati ​​vaš Korisnički sadržaj na bilo koji način po vlastitom nahođenju, bez ikakve obveze prema vama. Nikakva upotreba korisničkog sadržaja ili vašeg imena i / ili sličnosti s korisničkim sadržajem ne treba vam predati na odobrenje za upotrebu od strane licenciranih stranaka.

Bez obzira na gore navedeno, licencirane strane neće imati obavezu koristiti bilo koje od prava koja su vam dodijeljena. Licencirane strane mogu u bilo kojem trenutku odlučiti da koriste i prestanu koristiti, ponovo koriste ili ne koriste vaš Korisnički sadržaj ili Ime i / ili Ličnost. Upotreba vašeg korisničkog sadržaja od strane Licenciranih Strana ili vašeg imena i / ili ličnosti ne podrazumijeva nikakvu potvrdu ili bilo kakvu povezanost s vama. Ovim se odričete bilo kojeg prava na uvid ili odobrenje bilo koje upotrebe korisničkog sadržaja ili imena i / ili ličnosti od strane licenciranih strana kako je to dopušteno ovim Sporazumom.

Vaše Predstavništvo

Zastupate i jemčite da:

(i) niste maloljetna osoba ili ste roditelj / staratelj svih maloljetnika prikazanih u vašem Korisničkom sadržaju, ako ih ima.

(ii) imate potpuno pravo, ovlašćenje i autoritet za davanje prava opisanih u ovim UGC uslovima;

(iii) posjedujete sva prava na i za svoj Korisnički sadržaj i ime i / ili ličnost i / ili ste pribavili odgovarajuća prava i dozvole od bilo kojih drugih osoba i / ili subjekata koji posjeduju, upravljaju ili na drugi način zahtijevaju bilo koja prava koja se tiču ​​takvog korisničkog sadržaja i Imena i / ili ličnosti, tako da imate sve potrebne licence, prava, saglasnosti i dozvole za objavljivanje korisničkog sadržaja i imena i / ili podobnosti i davanje prava koja su ovdje data, uključujući dozvolu svih osoba koje se pojavljuju i / ili učestvuju u vašem korisničkom sadržaju;

(iv) korištenje od strane licenciranih stranaka vašeg korisničkog sadržaja i imena i / ili ličnosti kako je ovdje opisano neće kršiti prava bilo koje treće strane ili bilo koji zakon, pravilo ili propis, uključujući, ali ne ograničavajući se na zaštitu potrošača, autorska prava, zaštitni znak , patent, poslovnu tajnu, privatnost, publicitet, moral, vlasnička ili druga prava i zakone;

(v) Korisnički sadržaj i ime i / ili ličnost nisu povjerljivi, pogrdni, klevetnički, sramotni, pornografski, nasilni, nepristojni, prijeteći.

Ovime u potpunosti oslobađate, otpuštate i slažete se da će Licencirane stranke, kao i bilo koja osoba ili entitet koji djeluje u njihovo ime, biti oslobođeni od bilo kakve odgovornosti povezane na bilo koji način za upotrebu licenciranih stranaka vašeg korisničkog sadržaja i vašeg imena i / ili ličnosti.

Ako se zatraži, potpisat ćete bilo koju dokumentaciju na takav način i na lokaciji koja je potrebna da biste zaštitili, usavršili ili izvršili bilo koja od prava koja ste dodijelili Tourism BiH po ovim UGC uslovima.

Ostale Odredbe

Ovi uslovi korištenja lični su vama i ne smijete ih dodijeliti ili prenijeti iz bilo kojeg razloga bez prethodne pismene suglasnosti Tourism BiH; i bilo kakva radnja ili ponašanje protivno gore navedenom biće nevažeće i bez učinka.

Slažete se da ako Tourism BiH ne izvrši neko zakonsko pravo ili ne iskoristi pravni lijek sadržan u ovim Uslovima korištenja (ili od kojih Tourism BiH ima koristi prema bilo kojem primjenjivom zakonu), to se neće smatrati službenim odricanjem od prava Tourism BiH i da će ta prava ili lijekovi i dalje biti dostupni Tourism BiH.

Ovi uslovi korištenja tumače se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i ako bilo koji sud koji je nadležan za odlučivanje o ovom pitanju presudi da je bilo koja odredba ovih Uslova korištenja nevaljana, tada će ta odredba biti uklonjena bez uticaja na preostale uslove korišćenja. Preostale odredbe ovih Uslova upotrebe i dalje će biti na snazi ​​i primjenjive.

Prihvatate da Tourism BiH može da vas kontaktira u vezi s daljnjim mogućnostima licenciranja ili prilika za saradnju sa Influencerima.