SCROLL

Menu

Policija

U Bosni i Hercegovini, policijske stanice nalaze se u gradovima, opštinama i selima.  Svaki od dva entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, ima svoje policijske snage,

Policijski službenici u Bosni i Hercegovini su naoružani vatrenim oružjem.

Policijski službenici su prijatni, ljubazni i pristupačni, te u slučaju da vam je potrebna neka informacija ili uputsvo, ne oklijevajte da im se obratite.

Ukoliko ste biti žrtva krivičnog djela ili prekršaja, obratite se policiji na broj 122.

U svim većim gradovima, pronaći ćete policijske službenike koji patroliraju gradovima i preventivno djeluju prema smanjenju antisocijalnog i kriminalnog ponašanja.

Partneri

Naši partneri

Otkrijte sve naše partnere