SCROLL

Menu

Valuta u Bosni i Hercegovini

Konvertibilna marka (KM) je nacionalna valuta u Bosni i Hercegovini od 1998. godine. Međunarodna skraćenica za konvertibilnu marku je BAM. Konvertibilna marka je uvedena na cjelokupnom području Bosne i Hercegovine i zamijenila je bosanskohercegovački dinar (BAD) po tečaju 1 KM = 100 BAD. Stoti dio konvertibilne marke je konvertibilni fening.

Partneri

Naši partneri

Otkrijte sve naše partnere