SCROLL

Menu

Poštanske usluge

JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo kao najveći javni poštanski operater u Bosni i Hercegovini putem razgranate poštanske mreže, koju čini 386 jedinica poštanske mreže, sa ukupno 822 aktivna šaltera, ostvaruje društvenu misiju kroz pružanje širokog spektra poštanskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu.

Partneri

Naši partneri

Otkrijte sve naše partnere