SCROLL

Menu

PDV i Kupovina bez PDV-a

PDV

U Bosni i Hercegovini stopa poreza na promet je porez koji se naplaćuje potrošačima na temelju kupoprodajne cijene određene robe i usluga i iznosi 17%.

Kupovina bez PDV-a

Strani državljani mogu, nakon napuštanja carina iz BiH, tražiti povrat bilo kojeg poreza na dodanu vrijednost. (PDV)

Povrat poreza se može tražiti samo u slučaju da kupljena roba premašuje vrijednost od 100 KM, a izuzeci su ulje, gorivo, alcohol i proizvodi od duvana.

Da bi mogli tražiti povrat poreza na dodanu vrijednost, sljedeći uslovi moraju biti ispunjeni:

  1. Za prijavu PDV-a morate prilikom kupovine zatražiti da maloprodaja popuni obrazac PDV-SL-2 za vas.
  2. Nakon napuštanja Bosne i Hercegovine, dužni ste dostaviti račune, kupljene artikle i popunjene originalne obrasce PDV-SL-2 carinskoj ispostavi.
  3. Carinska ispostava će tada potvrditi obrasce i račune PDV-SL-2 i utvrditi da li su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a.
  4. Kupac ili osoba / pravna osoba koja je ovlaštena za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a mora prodavaču dostaviti ovjereni originalni obrazac PDV-SL-2 u roku od tri mjeseca od kupnje.

Povrat PDV može biti izvršen na dva načina: u gotovini ili može biti uplaćen na bankovni račun.

Ako se plaćanje izvrši u gotovini, prodavac je obvezan odmah vratiti PDV, a ako će se uplatiti na račun, transakcija mora biti zaključena u roku od 15 dana.

Partneri

Naši partneri

Otkrijte sve naše partnere