SCROLL

Menu

Šta ne smije sadržati moj artikl?

Article

1. Stvari koje ne smijete uključiti u vaš artikl:
2. Promotivni sadržaj: Ovo nije mjesto za promociju ljudi, kompanija ili usluga.
3. Plaćene reklame ili spominjanja.
4. Prethodno objavljeni materijal: Ne možemo prihvatiti članke koji su ranije objavljeni, čak i ako ste napravili neke izmjene u njima. Prihvatamo samo 100% originalne tekstove.
5. Plagirani materijal
6. Neakreditovane citate ili informacije: Ako uključite bilo koje podatke ili citate iz drugih izvora, morate ih navesti.

Partneri

Naši partneri

Otkrijte sve naše partnere